quinta-feira, 21 de outubro de 2010

You make me wanna die

"I'll die for you my love, my love,
I'd lie for you, my love, my love,
I'd steal for you my love, my love...
I'D DIE FOR YOU MY LOVE...."

You make me wanna die...